Proje Hakkında

IPCC 6. Değerlendirme (AR) Çalışma Grubu II (WGII) raporuna göre ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşacak en hassas bölgelerden biri olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel verilere göre, Türkiye, su kaynaklarının azalması ve çölleşme gibi küresel ısınmaya bağlı ekolojik bozulmalardan ve olumsuzluklardan etkilenmeye başlamıştır.

Ülkemizin de tarafı olduğu Paris Anlaşması’nın 12. maddesi olan; “İklim eğitimi, öğretimi, kamu bilincini, halkın katılımını ve iklim değişikliği hakkındaki bilgilere halkın erişimini artırmak ve güçlendirmek için iş birliğini geliştirmek üzere, gelecek nesillerin, iklim değişikliğine uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması ve daha dirençli ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi kazandırmak” amacından yola çıkılarak, öğretmen eğitimi aracılığıyla ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 22.07.2022 tarihli protokol kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Ekolojik Okuryazarlık” üst başlığında, destekleyici bir eğitim programı hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin, dijital içeriklerle çevrim içi eğitim platformlarında da yürütülmesi amaçlanmaktadır.