Amaç

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi, Türkiye geneli ilkokul 3 ve 4 sınıf öğrencileri, öğretmen ve velilerinin, iklim değişikliğine uyumlarını güçlendirme ve ekolojik okuryazarlık kapsamında bilgi ve farkındalıklarını artırma, kaynakların tükenmesini önleme ve korumaya yönelik davranışların geliştirilmesini amaçlıyor.