Yaklaşım

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi kapsamında, “Sürdürülebilir Bir Dünya’nın Hikayesi” 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin okul müfredatına uygun olarak Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerindeki kazanımlara ilişkili şekilde hazırlanan içeriklerle yola çıkıyor. Ders aktiviteleri, okul & sınıf oyunları, görsel videolar ve düşünmeye teşvik eden etkinlikler ile geliştirilen projenin öğrencilerin çözüm üretmelerine yönelik farklı eğitim araçlarıyla desteklenerek aktarılması planlanıyor.

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi Eğitim Başlıkları

  • İklim Değişikliği
  • Biyoçeşitlilik
  • Eko-vatandaşlık
  • Doğal Kaynakların Yönetimi
  • Proje danışma kurulu tarafından hazırlanan içerikler,
  • nitelikli eğitim ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilerek,
  • okullarda birebir uygulanarak,
  • öğrenci ve öğretmenlere “açık kaynak” olarak sunuluyor.